Huisregels

Gratis 3 daagse proeftijd

Huisregels

 • Bij het betreden van onze sportschool ga je akkoord met de huisregels van Your Health.
 • Your Health is niet aansprakelijk voor jouw gezondheid. Iedere deelnemer traint op eigen risico.
 • Aanwijzingen van medewerkers dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 • Roken en het gebruik of verspreiden van verboden middelen is verboden. Bij enige verdenking van gebruik hiervan vervalt direct je abonnement en wordt de toegang ontzegd. Je hebt geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld of enige andere tegoeden.
 • Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht.
 • Gebruik fitness apparatuur altijd alleen voor daarvoor bedoelde doeleinden.
 • Het is verboden machines onnodig bezet te houden.
 • Na gebruik is het verplicht om alle materialen terug te leggen op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Dranken mogen alleen in afgesloten bidons meegenomen in sportruimten.
 • Dieren zijn verboden in de sportschool.
 • Wij raden aan om voor uw eigendommen gebruik te maken van onze lockers .
 • Geen eigendommen achterlaten in lode kluisjes, deze worden dagelijks door ons leeggehaald.
 • Ongewenste en gewenste intimiteiten in onze sportschool zijn niet toegestaan.
 • Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie.
 • Your Health is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/ of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om onze sportschool. Your Health kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Your Health is altijd bevoegd om, wegens haar motiverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang tot de sportschool te ontzeggen.
 • Vanaf 16 jaar is het mogelijk om lid te worden van Your Heath.
 • Wanneer u een vraag heeft over een schema of oefening kunt u zich melden bij de balie of bij een van onze trainers.

Social media

Voeg ons toe op social media en blijf altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in onze sportschool in Almere. Ook vind je op onze social media de laatste tips & tricks om je training nog effectiever te maken.

Het begint

bij jezelf!

OPENINGSTIJDEN

Maandag – Vrijdag: 08:00 – 23:00

Zaterdag: 08:00 – 22:00

Zondag: 08:00 – 20:00

Lees het laatste sport nieuws